WOW

Woorde Open Wêrelde (WOW)

Woorde Open Wêrelde (WOW) is ’n bemagtigingsprojek van die US Woordfees.

Kreatiewe programme gerig op die bevordering van taal, letterkunde en die kunste word deur WOW in voorheen benadeelde gemeenskappe aangebied om leerders en opvoeders se horisonne te verbreed. WOW gee voornemende studente al die inligting oor tersiêre studie wat hulle nodig het, en WOW Studiebeurse van die Universiteit Stellenbosch word aan talentvolle kandidate toegeken.

Die Sanlam WOW Spelfees is die grootste spelkompetisie in die land, word in al nege provinsies aangebied en gee jong leerders in ’n vroeë stadium reeds blootstelling aan die Universiteit Stellenbosch en die geleenthede wat dié instansie bied.

WOW bied ook jaarliks ’n program by die Toyota US Woordfees aan ter viering van die verruimende waarde van die geskrewe en gesproke woord in al sy gedaantes.

Laai jou WOW-dokumente af / Download your WOW documents

Belangrike informasie / Important information

Op hierdie stadium word IsiXhosa Huistaal slegs vir grade 3,6 en 7 in die Wes-Kaap aangebied, met graad 3 as slegs ‘n loodsprojek in Metro-Oos. U is welkom om die onderstaande persone te kontak vir meer inligting rondom die IsiXhosa Huistaal”.

At this stage we can only accommodate the isiXhosa Home Language  for grades 3,6 & 7 in the Western Cape with grade 3 only as a pilot project in Metro-East.

Agnes Ntaba (Metro-Oos, Graad 6 & 7) 
Agnes.Ntaba@westerncape.gov.za
Welekhazi Mila (Metro-Noord, Graad 6 & 7)
Welekhazi.Mila@westerncape.gov.za
Marie Engelbrecht (Metro-Oos, Graad 3)
Marie.Engelbrecht@westerncape.gov.za

{{ currentTax.activeTerm?currentTax.activeTerm.name:' ' }}

  • Daar is geen aanbiedinge om te wys nie. Probeer minder spesifiek wees. Reset Filters