fbpx

Die Toyota US Woordfees

Soveel meer as 'n kunstefees

Die Toyota US Woordfees is ’n unieke spanpoging wat ’n dorp, ’n universiteit, kunstenaars, gehore en gemeenskappe van dwarsoor die land bymekaar bring om die stories te vertel van ons grense, ons verskille, ons ooreenkomste, ons vrese, ons vreugdes, ons toevlugte, ons oorwinnings en ons sterk punte.

Die Woordfees verander die universiteitsdorp van Stellenbosch in die Wes-Kaapse wynlande in ’n warrelwind van energie en kreatiwiteit wanneer kunstenaars, gehore en gemeenskap mekaar vind in ’n vreugdevolle viering van boeke, skrywers, teater, musiek, kuns, dans, diskoers en films.

Die Woordfees het in 2000 as ’n deurnagviering van Afrikaanse woordkuns begin, maar het in die afgelope twee dekades gegroei tot een van Suid-Afrika se grootste meertalige kunstefeeste. Meer as 500 uitvoerings en geleenthede in meer as 70 venues word in en om Stellenbosch word aangebied met een sentrale doelwit voor oë: om ons te herinner aan die ongelooflike vindingrykheid en veerkrag van die menslike gees.

Die US Woordfees is egter veel meer as ’n kunstefees. Hierdie merkwaardige onderneming, wat deel van die Universiteit Stellenbosch se Sosiale Impak en Transformasie-omgewing vorm, is ook die tuiste van verskeie langtermynprojekte wat oor die hele jaar bedryf word en ’n daadwerklike verskil in die lewens van duisende mense maak.

Die Woorde Open Wêrelde-projek (WOW) kweek by leerders ’n liefde vir woorde deur leesbevordering, spelkompetisies, skrywersbesoeke en slypskole vir kreatiewe skryfwerk. WOW bereik jaarliks meer as 2 500 skole en 270 000 leerders dwarsoor Suid-Afrika. 

Die WOW-projek open ook die wêreld van tersiêre opleiding vir leerders uit voorheen benadeelde gemeenskappe deur beurse, akademiese ondersteuning en mentorskap te verskaf om hierdie jong mense nie net toegang tot tersiêre geleenthede te gee nie, maar om hulle ook só te ondersteun dat hulle hul studies suksesvol kan voltooi.

Gedurende die Woordfees word ’n WOW-program aangebied wat lesers, onderwysers en skoolhoofde in die wynlande geleenthede gee om aan verskeie gesprekke, akademiese debatte deel te neem en ook ’n hele aantal uitvoerings by te woon wat liefde vir die geskrewe en gesproke woord stimuleer en bevorder.

Die US Woordfees bestuur en koördineer daarbenewens die gevierde Stellenbosch Universiteitskoor wat in 2018 skoonskip by die prestige-ryke Llangollen Internasionale Musiek-eisteddfod in Wallis gemaak het deur al drie kategorieë waaraan hulle deelgeneem het (Jeugkore, Gemengde kore en Oop kore) te wen. Die koorleier, André van der Merwe, het die Jayne Davies-prys vir beste dirigent by die Llangollen-eisteddfod ontvang. Die US Koor was die afgelope ses jaar nommer een op die Interkultur-wêreldranglys van ’n  1 000 internasionale kore.

Hierdie merkwaardige koor bestaan uit 120 US-studente uit alle akademiese dissiplines wat saamgesnoer word deur hul liefde vir musiek en sang.

Die US Woordfees ondersteun ook die Amazink-teatergroep in Kayamandi – sowel finansieel as deur die voorsiening van kreatiewe mentorskap. Amazink Live is in 2020 vir die agtste agtereenvolgende jaar aangebied. Hierdie township-restaurantteater-ervaring kombineer die ontwikkeling van plaaslike talent met ekonomiese bemagtiging en die bevordering van toerisme.

Die US Woordfees beliggaam in samewerking met WOW, die US Koor en Amazink Live die idee dat die kunste ’n “omtoorvuur” is, soos Sheila Cussons van die poësie gesê het. Saam wys hierdie projekte watter sosiale impak die kunste en lettere in gemeenskappe maak deur eietrots en werk te skep, intellektueel te bemagtig en mense oor historiese en ekonomiese grense heen bymekaar te bring.